Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)" współfinansowany z...

  Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)"  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na...

  Powiat Puławski – Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w dniu 18 sierpnia 2014 r. zawarł z Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Profesjonalni i kompetentni II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

    Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. realizował projekt  „Outplacement dla oświaty" w ramach Działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na regionalnym rynku pracy 400 pracowników sektora...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę