Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Nabór wniosków o organizację stażu dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 17.05.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu...

III nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 20.05.2019 r. do 24.05.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu...

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

II nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 8.04.2019r. do 12.04.2019r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze...

II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 1.04.2019 r. do 5.04.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

XV Targi Pracy i Edukacji za nami

W dniu 21 marca 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyły się XV Targi Pracy i Edukacji. Patronat honorowy nad Targami objęli Minister Rodziny, Pracy i Polityki...

Przedłużenie II naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że II nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje przedłużony do dnia...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

II nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 04.03.2019 r. do 08.03.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków...

Przedłużenie naboru na szkolenie grupowe dla osób do 29 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że przedłuża nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został ustalony...

Wyświetlanie 1 - 10 z 149 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Wydawca treści

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Aktualności urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę