Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że z dniem 27.09.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia...

Nasze oferty pracy w mediach

Informujemy, że wszystkie aktualne oferty pracy zgłaszane doPowiatowego Urzędu Pracy w Puławach mogą Państwo znaleźć na łamach tygodnika Nasz Region ukazującego się w każdą...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje:   ...

Spotkania młodzieży z doradcą zawodowym

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w okresie od 23 września do 15 października został przeprowadzony kolejny cykl spotkań informacyjnych dla uczniów klas maturalnych...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje: - kompetencje...

IV spotkanie z przedsiębiorczością

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości",Puławską Izbą Gospodarczą oraz Przedsiębiorstwem "Nieruchomości Puławskie", w myśl...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń

ZAPRASZAMY : PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ, CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE...

PUP w Puławach nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych w imieniu pracodawców

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Puławach nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listów motywacyjnych w imieniu pracodawców składających oferty pracy .       Kontakt: Referat Pośrednictwa Pracy i Promocji Usług - pok. 104, 106 ...

LUBELSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BADANIU RYNKU PRACY

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy zaprasza do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych. Krótkie badanie on-line służy porównaniu dróg zawodowych osób reprezentującyh 24 różne grupy kierunków studiów. Mogą to być absolwenci szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub...

X TARGI PRACY I EDUKACJI

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zaprasza na jubileuszowe X Targi Pracy i Edukacji organizowane pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Starosty Puławskiego i Prezydenta Miasta...

Wyświetlanie 91 - 100 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę