Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Podpisanie umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych

W dniu 22 marca 2017 roku, w siedzibie WUP w Lublinie, została podpisana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach Pana Krzysztofa Gumieniaka umowa na "Świadczenie działań aktywizacyjnych...

XIII Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie

21 marca 2017 roku, z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach,  w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyła się XIII edycja Targów Pracy i...

"Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej...

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 16.01.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 16.01.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (III)" współfinansowany z...

Podpisanie porozumień w sprawie realizacji Programów Regionalnych w województwie lubelskim w 2017 roku

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień w sprawie realizacji Programów Regionalnych w województwie lubelskim w 2017 roku.

Spotkanie z beneficjentami projektu "Gminne programy aktywizacji..." w Miejski Ośrodku Społecznym w Puławach

Dnia 30.11.2016 r., w miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach odbyło się spotkanie doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy z beneficjentami projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015". Podczas zajęć omówiona została specyfika wybranych zawodów oraz sytuacja...

Dzień Kariery Zawodowej

29 listopada 2016 r., Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, uczestniczył w Dniach Kariery Zawodowej, organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, wraz z Kierownikiem Wydziału Edukacji Panią Małgorzatą Noskowską, Z-cą Dyrektora PUP w Puławach...

Spotkania informacyjne dla pracodawców w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zaprasza wszystkich pracodawców na spotkanie informacyjne , którego celem jest przekazanie wszystkim zainteresowanym kompletu wiedzy o możliwościach i zasadach korzystania z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Poprzez takie działania,...

Wyświetlanie 101 - 110 z 149 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Wydawca treści

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Aktualności urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę