Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

IV nabór wniosków o organizację stażu dla osób młodych w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 03-06.04.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Wznowienie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wznawia nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Nabór prowadzony będzie od dnia 27.03.2018 r. do wyczerpania...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 23.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy.

XIV Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie

21 marca 2018 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyły się XIV Targi Pracy i Edukacji, nad którym...

III nabór wniosków o organizację stażu dla osób młodych w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 12-16.03.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Szkolenia dla osób do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że zakończył nabór wniosków na bony szkoleniowe oraz, że nadal prowadzi nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w...

II nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 01-09.03.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Informacja o obsłudze pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców (godziny przyjęć interesantów)

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że obsługa pracodawców ubiegających się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracodawców...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinasowanie wynagrodzenia 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 21.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który...

XIV Targi Pracy i Edukacji

Starosta Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zapraszają na XIV Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 21 marca 2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach ul. Wojska...

Wyświetlanie 11 - 20 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 188 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 25 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 25 roku życia. Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób Wartość wsparcia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę