Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

VII nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 17-21.09.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 24.08.2018 r. z powodu wyczerpania limitu środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do...

Przedłużenie naboru wniosków na szkolenia grupowe dla osób do 29 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że do dnia 29.08.2018 r. przedłuża nabór wniosków na szkolenia grupowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób bezrobotnych...

Szkolenia grupowe dla osób do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób do 29 roku życia.

Szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe dla osób do 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe.

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 10.07.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony będzie od dnia 05.07.2018 r. do...

Zmiana numeru rachunku dla osób zatrudniających cudzoziemców

Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku, na który należy uiszczać opłatę w wysokości 30,00 zł za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę...

VI nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 25-29.06.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)" współfinansowany z...

Wyświetlanie 11 - 20 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę