Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Zapraszamy na grupowe spotkanie informacyjne

Zapraszamy na grupowe spotkanie informacyjne Temat spotkania:Różne formy zatrudnienia-ABC umów o pracę

Konkurs wiedzy o rynku pracy "Świadomie do celu" - II edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego, Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Puławy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP po raz kolejny zapraszają...

Podsumowanie IX Targów Pracy i Edukacji

19 marca 2013 roku odbyła się dziewiąta edycja Targów Pracy i Edukacji w Puławach, nad którymi patronat objęli Starosta Puławski i Prezydent Miasta Puławy. Po powitaniu wszystkich uczestników,...

Usługa elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona będzie usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki...

Nasze oferty pracy w mediach

Informujemy, że wszystkie aktualne oferty pracy zgłaszane doPowiatowego Urzędu Pracy w Puławach mogą Państwo znaleźć na łamach tygodnika Nasz Region ukazującego się w każdą...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje:   ...

Spotkania młodzieży z doradcą zawodowym

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w okresie od 23 września do 15 października został przeprowadzony kolejny cykl spotkań informacyjnych dla uczniów klas maturalnych...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje: - kompetencje...

IV spotkanie z przedsiębiorczością

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości",Puławską Izbą Gospodarczą oraz Przedsiębiorstwem "Nieruchomości Puławskie", w myśl...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń

ZAPRASZAMY : PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ, CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE...

Newsletter

Zapisz się...

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r., zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 188 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 25 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 25 roku życia. Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób Wartość wsparcia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę