Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Zapraszamy na grupowe spotkanie informacyjne

Zapraszamy na grupowe spotkanie informacyjne Temat spotkania:Różne formy zatrudnienia-ABC umów o pracę

Konkurs wiedzy o rynku pracy "Świadomie do celu" - II edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego, Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Puławy oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP po raz kolejny zapraszają...

Podsumowanie IX Targów Pracy i Edukacji

19 marca 2013 roku odbyła się dziewiąta edycja Targów Pracy i Edukacji w Puławach, nad którymi patronat objęli Starosta Puławski i Prezydent Miasta Puławy. Po powitaniu wszystkich uczestników,...

Usługa elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy

Od dnia 27.05.2013r. udostępniona będzie usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki...

Nasze oferty pracy w mediach

Informujemy, że wszystkie aktualne oferty pracy zgłaszane doPowiatowego Urzędu Pracy w Puławach mogą Państwo znaleźć na łamach tygodnika Nasz Region ukazującego się w każdą...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje:   ...

Spotkania młodzieży z doradcą zawodowym

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w okresie od 23 września do 15 października został przeprowadzony kolejny cykl spotkań informacyjnych dla uczniów klas maturalnych...

Nabór na szkolenie: Aktywne poszukiwanie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie obejmuje: - kompetencje...

IV spotkanie z przedsiębiorczością

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości",Puławską Izbą Gospodarczą oraz Przedsiębiorstwem "Nieruchomości Puławskie", w myśl...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń

ZAPRASZAMY : PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ, CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE...

Newsletter

Wydawca treści

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Aktualności urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę