Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Pierwsza rejestracja osoby w urzędzie

Od dnia 11 grudnia 2012 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących...

Podsumowanie VIII Targów Pracy i Edukacji

21 marca 2012 roku odbyła się ósma edycja Targów Pracy i Edukacji, które w tym roku były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu "Profesjonalni i...

Porozumienie "Puławskie spotkania z przedsiębiorczością"

Informujemy, iż w dniu 25 września 2012 r. w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju puławskiego rynku pracy zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że z dniem 11.10.2012 r. wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych...

Forum inwestycyjne dla pracodawców

W dniu 5 października 2012 r. z inicjatywy Puławskiej Izby Gospodarczej w Puławach odbyło się Forum Inwestycyjne, zorganizowane w partnerstwie m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach na terenie...

Zakończenie kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia

W dniu 7 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się uroczyste zakończenie kadencji 2008 – 2012 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Puławach. W spotkaniu udział wzięli członkowie...

Rynek pracy i edukacji - kolejne szkolne spotkania

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach po raz kolejny przeprowadził cykl spotkań z doradcą zawodowym dla uczniów klas maturalnych. Tym razem usługą tą objęliśmy osiem klas liceum i technikum (około 200...

I posiedzenie PRZ w kadencji 2012 - 2016

W dniu 23 listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Puławach w nowej kadencji 2012 - 2016. W spotkaniu wziął udział...

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Okres realizacji: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 620,6 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 31 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę