Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że z dniem 11.12.2017 r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób,...

Priorytety KFS na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r., zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).

Dzień Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Puławach

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbędzie się Dzień Kariery Zawodowej. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach i...

Nabór wniosków na szkolenie: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Informacja o rekrutacji na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że wstrzymuje nabór wniosków na szkolenie grupowe z zakresu: operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT. Jednocześnie informujemy, że do 08.09.2017 r...

Nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 17.08.2017 r prowadzi nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla...

Przedłużenie naboru wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostaje przedłużony do 21.07.2017 r.

VIII nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie od 10.07.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Wydawca treści

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Aktualności urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę