Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że z dniem 11.12.2017 r. zamyka nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób,...

Priorytety KFS na 2018 rok

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r., zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).

Dzień Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Puławach

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbędzie się Dzień Kariery Zawodowej. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach i...

Nabór wniosków na szkolenie: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Informacja o rekrutacji na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że wstrzymuje nabór wniosków na szkolenie grupowe z zakresu: operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT. Jednocześnie informujemy, że do 08.09.2017 r...

Nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 17.08.2017 r prowadzi nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla...

Przedłużenie naboru wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostaje przedłużony do 21.07.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że posiada środki w wysokości 32 tys. zł. w ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

VIII nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie od 10.07.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Newsletter

Zapisz się...

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r., zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 188 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 25 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 25 roku życia. Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób Wartość wsparcia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę