Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 28.12.2018 r. z powodu wyczerpania limitu środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do...

Dzień Kariery Zawodowej w Puławach

W dniu 6 grudnia 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbył się Dzień Kariery Zawodowej. Współorganizatorem przedsięwzięcia, nad którym honorowy...

Światowy Dzień Przedsiębiorczości - spotkania z uczniami szkół średnich

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach wraz z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizowali w dniu 14 listopada 2018 r....

Nabór na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od 23.11.2018 do 30.11.2018 r. prowadzony jest nabór na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla osób...

Przedłużenie IV naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że IV nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaje przedłużony do dnia 30.11.2018 r.

Informacja dotycząca 12 listopada 2018 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) informuję, że...

IV nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 13-19.11.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

V nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 1-5.10.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Nabór prowadzony będzie od dnia 01.10.2018 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na tę...

Nabór wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących...

Wyświetlanie 1 - 10 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Wydawca treści

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Aktualności urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej...

      22 marca 2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisał umowę na "Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Nasz Urząd został wybrany do udziału w tym projekcie jako jeden z pięciu urzędów pracy w...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. - 31.12.2018 r. Budżet programu: 24 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 3 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych zamieszkałych na ternie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Założenia realizacji programu: ...

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r. Budżet programu: 322,2 tys.  zł Przewidywana liczba uczestników programu: 22 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz samozatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę