Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Urząd

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

 

Numery kont bankowych:

  • Rachunek bieżący: 63 1020 3219 0000 9002 0012 0162
  • Fundusz Pracy: 74 1020 3219 0000 9602 0012 2192

Dni i godziny pracy urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy czynny jest w godzinach: 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek)
Interesanci urzędu przyjmowani są w godzinach: 7.30-14.00 (poniedziałek-piątek)

 

Ważna informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną udziela, jeśli korespondencja ta spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1257), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której korespondencja pochodzi,

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja zawierająca braki formalne - pozostanie bez rozpoznania.
Dodatkowo informujemy, że wszyscy posiadający podpis kwalifikowany mogą przesyłać korespondencję za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę