Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Urząd

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/SkrytkaESP

 

Rachunki bankowe obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.


Rachunek nr. 18 8741 0004 0007 7129 2000 0030
obejmuje ewidencję wpłat dokonywanych na Fundusz Celowy jakim jest Fundusz Pracy a także dotyczącą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rachunek nr. 39 8741 0004 0007 7129 2000 0040
obejmuje ewidencję wpłat na rzecz wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rachunek nr. 73 8741 0004 0007 7129 2000 0010
rachunek bankowy budżetu - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
 

Numery kont bankowych - obowiązujące do dnia 30.06.2019 r.

  • Rachunek bieżący: 63 1020 3219 0000 9002 0012 0162
  • Fundusz Pracy: 74 1020 3219 0000 9602 0012 2192

Dni i godziny pracy urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy czynny jest w godzinach: 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek)

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostaną bez rozpoznania

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przypomina, że w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5 października 2021 roku, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione do naszej instytucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w myśl art. 63 § 1 pozostawiane są bez rozpoznania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach powiadomi osobę wnoszącą w ten sposób pismo o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem, tak aby mogła ją skutecznie prowadzić.

Dokumenty w sprawach kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach powinny być wnoszone na jeden z poniższych sposobów:

  • za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pup_pulawy/SkrytkaESP)
  • na piśmie (korespondencyjnie) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
  • na piśmie - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę