Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Zmiana numeru rachunku dla osób zatrudniających cudzoziemców

Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku, na który należy uiszczać opłatę w wysokości 30,00 zł za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę...

VI nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 25-29.06.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)" współfinansowany z...

III nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 18-22.06.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków...

Informacja dla rolników zatrudniających cudzoziemców na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Od 18 maja 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczenia w...

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Przedłużenie naboru wniosków o organizację stażu dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaje...

V nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 21-30.05.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub...

II nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 14-18.05.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu regionalnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)" współfinansowany z...

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (IV)" współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę