Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Informacja dla rolników zatrudniających cudzoziemców na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

Od 18 maja 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczenia w...

Przedłużenie naboru wniosków o organizację stażu dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaje...

V nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 21-30.05.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub...

II nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 14-18.05.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu regionalnego...

Nabór wniosków o organizację stażu dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 7-18.05.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu...

Środki PFRON na rok 2018

Informujemy, że w 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Puławach otrzymał kwotę 130 000 zł ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Informacja o obsłudze pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców (godziny przyjęć interesantów)

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że obsługa pracodawców ubiegających się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracodawców...

II nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 11-18.04.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 04.04.2018 r. z powodu wyczerpania limitu środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Newsletter

Informacja dla pracodawców

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 188 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 25 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 25 roku życia. Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób Wartość wsparcia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę