Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinasowanie wynagrodzenia 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 21.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który...

XIV Targi Pracy i Edukacji

Starosta Puławski i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zapraszają na XIV Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 21 marca 2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach ul. Wojska...

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji dla przedsiębiorców

Na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji udostępniamy informację skierowaną do przedsiębiorców.

Szkolenia dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla których został...

Przedłużenie I naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, I nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje przedłużony do dnia 09.02.2018...

I nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 05-09.02.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub...

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

I nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 29.01-02.02.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Newsletter

Zapisz się...

Planujecie Państwo zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie lub chcecie stworzyć nowe miejsce pracy? Szukacie pracownika? Rozważacie możliwość przyjęcia stażysty? Chcecie otrzymać zwrot części kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 r., zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e).

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Okres realizacji: 01.08.2015r. - 31.01.2016r. Budżet programu: 616 tys. zł (w tym wkład własny FP PUP 128 ,25 tys. zł ) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 66 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu poprzez aktywizację zawodową...

Okres realizacji: 01.06.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających samozatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej. Założenia realizacji programu:...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 150,7 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 7 Cel programu:  Stworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu 7 osób bezrobotnych poprzez udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Założenia realizacji...

Okres realizacji: 01.04.2015r. - 31.12.2015r. Budżet programu: 188 tys. zł Przewidywana liczba uczestników programu: 25 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 25 roku życia. Założenia realizacji programu: Formy wsparcia Liczba osób Wartość wsparcia ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: http://pulawy.praca.gov.pl

bip: http://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/skrytka

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę