Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Nagłówek

Aktualności urzędu

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinasowanie wynagrodzenia 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 23.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który...

Nabór wniosków na szkolenie: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że prowadzony jest nabór na szkolenie grupowe z zakresu: Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

V nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 25-29.09.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu...

IV nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 25-29.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, iż z dniem 15.09.2017r. zamyka nabór wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Fuduszu Pracy.

Nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 4-8.09.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

Informacja o rekrutacji na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że wstrzymuje nabór wniosków na szkolenie grupowe z zakresu: operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT. Jednocześnie informujemy, że do 08.09.2017 r...

Nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że od dnia 17.08.2017 r prowadzi nabór wniosków na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, dla...

Przedłużenie naboru wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostaje przedłużony do 21.07.2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że posiada środki w wysokości 32 tys. zł. w ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 72 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę