Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Puławach


Aktualności urzędu

Informacja o terminach naborów na usługi i instrumenty rynku pracy w 2024 r.

Szanowni Państwo, po kliknięciu w aktywny link z tytułem otrzymacie pełną informację o aktualnie trwających i zakończonych naborach na usługi i instrumenty rynku pracy, w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prowadzonych w 2024 r.

KOMUNIKAT: Podania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostaną bez rozpoznania

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach przypomina , że w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5 października 2021 roku , o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione do naszej...

Newsletter

Aplikacja e-praca 2
praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku realizuje projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (II)”...

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku realizuje projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)”...

Okres realizacji: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Budżet programu: 163,4 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 10 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 30 roku życia. Założenia programu: Formy wsparcia Liczba...

Okres realizacji: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Budżet programu: 94,7 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 7 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych Założenia programu: Formy wsparcia Liczba osób ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku realizuje projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (II)”...

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku realizuje projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)”...

Okres realizacji: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Budżet programu: 163,4 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 10 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych do 30 roku życia. Założenia programu: Formy wsparcia Liczba...

Okres realizacji: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Budżet programu: 94,7 tys. zł  Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu: 7 Cel programu: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych Założenia programu: Formy wsparcia Liczba osób ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

ul. Lubelska 2G

24-100 Puławy

NIP: 716-22-71-230 REGON: 431205270

tel./fax: +48 81 886 40 96

e-mail: lupu@praca.gov.pl

www: https://pulawy.praca.gov.pl

bip: https://pup_pulawy.bip.gov.pl

Adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy na ePUAP: /pup_pulawy/SkrytkaESP

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę